Segítség a tanuláshoz!

Ha valamit nem tudsz akkor kukkancs be ide és hátha megtalálod azt amit keresel.

19. Zeffirelli Rómeó és Júlia c. filmje

I. Franco Zeffirelli (1923-)

-olasz filmrendező, forgatókönyvíró

-Rendezési közül kiemelkedő: Rómeó és Júlia (1968), Napfivér, Holdnővér (1972)

II. Az adaptáció lényege

A művészetekben aza adaptáció átalakítást, felhasználást jelent: például egy már meglévő irodalmi mű színpadra vagy filmvászonra való vitele.

Ez a film tehát tragédia adaptációja, Zeffirelli pedig a maga módján értelmezi a Shakespeare által megírt darabot, áthelyeződnek a hangsúlyok az eltérő alkotók miatt.

III. A film

a. eltérések:

1. Az első módosítás, elhagyta a prológus-szonett második két strófáját , így nem mondja el idő előtt a történet befejezését.

2. Törölte a nyersebb mondatokat

3. Komorabb a nyitójelenet

4. A Benvolió-Rómeó-dialógus nagy részét ki spórolta a filmből.

5. Júlia megjelenése a filmben. Érzékelteti az anya-gyermek közötti távolságot

6. Utcai jelenet: Rómeó barátaival a Capulet bálba tart. Mercutió egy koponyaszerű maszkot tesz föl, amely baljós előjel.

7. Báli jelenet: Időtartamát Zeffirelli a szöveghe képest megnövelte: a közeledést sokatmondó pillantások előzik meg. Vidám zene hallatszik, amikor pedig Júlia megjelenik, akkor ünnepélyessé válik.

8. Erkélyjelenet: Zeffirelli erkélyjelenete nem nélkülözi az erotikát.

9. Lőrinc barát sándékai tiszták.

10. Mercutio: nem nagyon aggódik Rómeóért.

11. Dajka: durva, faragatlan, helyenként közönséges.

12. Esküvői jelenet: Rómeó gépiesen bólogat.

13. Párbajjelent: megmutatja, hogyan fordul a játék végzetesen komolyra.

14. Búcsújelenet: az erkélyjelenet végét idézi.

b. egyezések:

1. Linearitás: időrendi sorrendben halad komolyra.

2. A cselekmény fő váza

 

 

 

 

 

 

 

 Európai integráció és az Európai unió

1. Integráció

-Nyugati tömb kezdeményezi az 1950-es évektől

-Biztonságpolitikai inditatású

-A stratégiailag fontosnyersanyagok és iparágak összehangolása a feladata mert így elkerülhető egy újabb háború

2. Gazdasági integráció

-1951 Montánunió-Európai szén és atomközösség

-1957 Római szerződés:

 • Európai gazdasági közösség
 • Európai atomközösség

-Így tagállamokban az áru és szolgáltatás szabadon áramlik-azaz nincs  belső vám

3. Politikai integráció

-1991 Maastrichi  szerződés-az Európai uniót hozta létre

-Áru szolgáltatás tőke munkaerő szabad áramlásán túlmenően összehangolták. A kül-Biztonságpolitikiát és az igazságügyi politikát.

4. Unió és intézményei

 1. Európai Tanács:
 • A legjelentősebb, legátfogóbb döntések, stratégiai határozatok ezen a fórumon születnek.
 • A legfontosabb döntést hozó szerv

2.  Miniszterek Tanácsa:

 • A tagállamok kormányainak szakminiszterei ülnek össze az intézményben.
 • Összesen 345 szavazat van, ebből 12 szavazatot és Magyarország voksolása

3. Európai Bizottság:

 • Az Európai Unió végrehajtó szerve
 • A közösség motorja, minden tagállamból egy szakembert delegálnak az intézménybe.

4. Európai parlament:

 • A népképviselet  elvét testesíti meg az intézmény rendszerben.

5. Európai Bíróság:

 • A közösségi joganyag betartását felügyeli, vitás jogi ügyeket felügyel.

5. Unió gondjai

-Nemzetközi terrorizmus

-Természeti katasztrófák

-Globális-egész földet érintő gondok melyek megoldásáho a világ összefogására van szükség.

Pl.: Éhezés, gyors népesség szaporulat

 

 

 

 

 

 

2. Ciklikus permutáció

 

 

 • Def: Az "n" különböző elemet hányféleképpen lehet egy kör alakú asztalnál sorba rendezni? Két elrendezést, akkor tekintünk különbözőnek, ha minden elem mindkét szomszédja különböző, illetve ha elforgatással nem alakíthatók egymásba.
 • "n" különböző elemet (n-1)! - féleképpen lehet egy kör alakú asztalnál sorba rendezni.
 • Jele: Pcn = (n-1)!

- Például: Pc6= (6-1)! = 5! = 120

Feladatok

1. Egy pénzérmét 12-szer feldobunk, s 10-szer fej, 2-szer írás adódik.

a. Hányféleképpen lehetséges ez?

b. Hányféleképpen valósulhat meg akkor, ha az első és utolsó dobás fej?

2.  Hány nyolc jegyű szám képezhető a 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; számjegyekből?

3. Adottak a következő számjegyek 5; 6; 7; 8. Hányféle háromjegyű számot készíthetünkezek számjegyek felhasználásával?

 

 

 

1. Kombinatorika

 

 • Definíció: Adott az   „n″  pozitív egész szám esetén  "n" fsktoriálisnak nevezzük az "n" -nél nem nagyobb pozitív egész számok szorzatát.

Jele: n! (n faktoriális)

Pl: az n-nél nem nagyobb pozitív egészek szorzata (1*2*3*.......*(n-1)*n)

7!=1*2*3*4*5*6*7=5040

 • Def: Adott egy "n" elemű halmaz elemeinek egy ismétlés nélküli permutációján az  "n" különböző elem egy sorba rendezését értjük.
 • Tétel: Egy adott "n" elemű halmaz permutációinak száma  n! .

Jele: Pn= n!   (P3 = 3! = 6)

Példa feladat

Hány féle szám alkotható a 2-es, 5-ös, és a 7-es számjegyek egyszeri felhasználásával?

 

2,  5,  7

 

257,  275,  527,  572,  752,  725

Válasz: 6 db háromjegyű számjegy készíthető!

 

FELADATOK

1. Hány 3 jegyű 5-tel osztható szám képezhető a 0; 5; 7 számjegyéből ha mindegyik számjegy csak egyszer szerepelhet!

2. Hány 4 jegyű páros szám képezhető a 0; 3, 6; 7 számjegyek felhasználásával ha mindegyik számjegy csak egyszer  szerepelhet/

3. Hány féleképpen tudd elhelyezkedni egy padon 8 ember?

 

A megoldást majd egy másik oldalt tudod megnézni!! Sok sikert :)

Matematika (12. osztályosoknak)

Matek fogalmak


1. Kombinatorika

2. Ciklikus permutáció

3. Ismétlés nélküli variáció

4. Ismétléses variáció

5. Ismétlés nélküli kombináció

+ lesznek feladatok is

 

 

 

 

1945-től napjainkig (töri)

 

1. II. Világháború után

-A vesztes államok kikerültek a világ sorsát meghatározó államok közül.

-Anglia és Franciaország győz de gazdasági veszteségei óriásiak

-A világot a két szuperhatalom Szovjetunió és az USA irányítja

-Két pólusú világ (fejlett kapitalista-kommunista tömb)

-Szuperhatalom: Olyan állam, amely gazdasági, katonai, politikai erőivel képes a világpolitikát irányítani

2. Nagyhatalmak együtt müködése

1. ENSZ:

 • 1945 június 26 San Franciscó 51 ország
 • Cél: Nemzetközi béke és biztonság fenntartása
 • Törekvés a népek önrendelkezési jogainak és az emberi jogok betartására

-ENSZ legfontosabb szervei:

->Közgyűlés:

-legfőbb testület

-formálisan évente ülésezik

-munkájában minden tagállam részt vehet egy szavazattal

->Biztonsági Tanács:

-minden kérdést, melyben cselekvésre van szükség:

10 nem állandó tag

5 állandó tag: Szovjetunió, USA, Franciaország, Kína vétójog, határozatot

csak egybehangzó szavazatukkal lehet hozni.

3. A háborús bűnösök felelősségre vonása

→ Postdamban döntenek a felelősség vonásról

» Nünbergi per (1945-1946) béke, emberiség elleni:

-halálos büncselekményekért

-12 halálos ítélet

» Tokiói per (1946-1948) béke, emberiség elleni:

-háb bűncselekményekért

-7 halálos ítélet

NÜNBERGI PER

A háborút lezáró békék:

¤ 1947. február 10 Párizs -> meghallgatták a legyőzőtteket

Kívánságaik „ süket fülekre találtak ” (szovjet, angol, francia diplomácia dönt)

4. Hideg háború

-1947

-A két szuperhatalom között fegyveres összecsapásra nem került sor, de a szembenállás a nemzetközi élet minden területére kiterjedt.

-Ideológiai csata dúl

-Diplomáciai csata nincs

-Gazdasági érintkezés nincs

-Fegyverkezési verseny van

5. Ideológia

Szovjetunió főideológusa szerint - Szovjetunió egy anti imperialista demokratikus állam még az USA egy imperialista antidemokratikus állam.

6. Hidegháború lépései

1. Szovjetunió:

-megindítja a KOMINFORM: Tájékoztató iroda

2. USA:

-meghírdeti a 1947 Truman-terv-et: támogatást nyújt azoknak a népeknek akiket külső nyomás ér illetve le akarnak igázni

3. USA:

-Marshall-segély: 1948-1952 között 17 m dollár nyugat európai államoknak vissza

nem térítendő segély

7. Churchill

-Fultoni beszédében kijelentette:

 • Kelet és Nyugat Európa között alá ereszkedett a vasfüggöny amely mögött fegyverkezés indul

-USA 1945 már van atombomba

-Szovjetunió 1949 van atombomba

-1949 Észak Atlanti Szerződés: NATO Nyugati tömb katonai szövetsége

-USA 1952 hidrogénbomba

-Szovjet 1953 hidrogénbomba

-1955 Varsói szerződés: Keleti tömb katonai szövetsége

-1957 mindkettő rendelkezik interkontinentális rakétával

-1957 Szputnyik

-1961 Gagarin Vosztok

-1962 John Glenn

8. Kína ketté

- Mao Ce Tung - kommunista - Kínai Népköztársaság

- Chang Kaj Sek - amerikai támogatás - Kínai Köztársaság

9. Korea

-Északi kommunista

-Déli demokratikusabb ENSZ segítség, ez pedig Kína beavatkozását vonta maga után

10. Németország ketté

-Berlin sem marad egységes

-Szétválás a megszállási övezet mentén

-Nyugat: Német szövetségi Köztársaság (Bizónia, Trizónia)

-Keleti: Német demokratikus köztársaság

11. Enyhülés

-Oka: 1955 Sztálin halála, Hruscsov és Eisenhower közeledést mutat

-Genf négyhatalmi találkozó

-Ausztria visszanyerte szuverenitását

12. Egy kis gond

-Németország ketté osztása

-1961 berlini fal felépítése: Keletről nyugatra való vándorlást megakadályozza

-Kubai válság:

 • Fidel Castro hatalomra kerül és Szovjetunióhoz közeledik.
 • Szovjet így rakétákat telepített Kubába
 • 1962 Kennedy blokád alá vonja Kubát

13. Ismét enyhülés

- 60-as évek közepétől

- Oka: atomkatasztrófától való félelem

- Jelei:

 • 1963 forródrót: telefon - kreml és a fehérház között
 • 1963 atomcsend egyezmény: kísérleti atomrobbantás tilos föld alatti robbantás kivételével
 • 1968 atomsorompó egyezmény: a nukleáris fegyvereket nem adja tovább

14. Kis hidegháború

- 1979-1985 az ideje

- Összefügg az 1973 és 1979-es olajárrobbannással

- Szovjetunió erősítésre tőr: bevonul Afganisztánba.

 

NEW

 

 

15. Szovjetunió  1945-től

-Kommunista állam megerősödött

-Németek és a nácizmus elleni küzdelemben felértékelődik

-1 millió négyzet kilométeren és 8 ország irányít

-Sztálin a harmadik világháborúra készül

16. Sztálin halála

-1953

-Hruscsov enyhülés SZKP XX. Kongresszusai

 • Békés egymás mellett élés

-Mezőgazdasági fejlődés:

 • Kukorica honosítása

-Lakásépítés program

OLVADÁS

 

17. Brezsnyev

-Brezsnyev doktrina 1968: fegyveres beavatkozás a kommunista ország belső rendjét fenyegetők ellen.

- 1970-es évektől agresszív politika, de a gazdaság már nem bírja (eltorzult gazdaság)

18. Gorbacsov

-1985

-Véget vett a fegyverkezési versenynek

-Reformok melyek a piacgazdaság és a demokratikus elemek erősítését szolgálják

 • Glásznoszty: gazdaság
 • Peresztrojka: Nyilvánosság

19. Összeomlás

-A reform a széthullást gyorsította

-A szovjetlakos a munkanélküliséget és a szegénységet érezte

-1991 Szovjetunió megszünik

-Oroszország ismét

20. USA

-A II. Világháborúból erősként kerül ki

-Gazdasági erő és katonai erő

-Ipari termelés több mint fele és export egyharmada övé

21. Külpolitika

-Fontos a védelem:

 • Pentagon
 • Nemzetbiztonsági Tanács
 • Központi hírszerző

22. Társadalom

-Fogyasztói társadalom:

 • vásárlás
 • hitelkártya
 • autó
 • televízió

-Jó lét

23. Gondjai

-Mccarthymus: A republikánus szenátort megvádolták, hogy kommunistákkal szimpatizál.

-Néger ellenesség-szegrágáció (kirekesztség)

-Vietnámi háború: feladta

24. Nyugati tömb

-NSZK

-Konrad Adenauer kancellár

-1955 NATO tag

-Német gazdasági csoda

- 50-es évek végére szinte megszünik a munkanélküliség

-Export és az ipar a 2. helyen az USA mögött van

-Jóléti állam

25. Franciaország

-Gyarmatbirodalma hanyatlik: kiszorult Indokínából, Algéria függetlenségét elismerte

-V. köztársaság

-Fél elnöki rendszer: A köztársasági elnök kezében a végrehajtó hatalom

-USA ellensúlyozása érdekében közeledik Szovjetunió

-Diák mozgalmak

-Fokozódó  idegen gyülölet: Amerika kulturális előretörése miatt.

25. Nagy-Britannia

-Másod rendű hatalom

-Gazdasági krizis

-Margaret Thatcher vaslady neokonzervatív gazdaság politika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bartos Erika-kortárs szerző (irodalom)

-Gyermekirodalmi szerző

-Gyermekei születése után merült fel benne az írás gondolata.

-Bogyó és Babóca vagy Anna, Peti és Gergő.

1. Élete

-Építész diplomája mellett képesítést szerzett a kiadványszerkesztés, a számítógépes grafika és a lakberendezés területén.

2. Művészetének kezdete

-Első rajzos meséit gyermekei részére készítette. Barátai, ismerősei késztetésére rendezte aokat sajtó alá.

-Első művét a Bogyó és Babóca mesesorozatot a Pozsonyi Pagony Kiadó jelentette meg. A könyv nagy siker lett, aminek egyik fő oka, hogy a sorozat hiánypótló volt a könyvpiacon. A könyvet a szakemberek kifejezetten néhány éves kisgyerekeknek ajánlják.

 • 15 kötetre tervezte-mára közel 50 kötetet tudhat magáénak
 • 1 kötet 2004-ben jelent meg
 • 2010-ben filmváltozat
 • Könyveit minden esetben saját maga illusztrálja

-A sikeren felbuzdulva Bartos Erika egy második sorozatot is elindít a családi ihletettségű Anna és Peti; később Anna, Peti és Gergő címmel.

VERSESKÖTETEK

 1. Bárányfelhők
 2. Százlábú
 3. Zsákbamacska

ANNA, PETI ÉS GERGŐ SOROZAT

-11 kötet, 2006-2009, Alexandra kiadó

-A sorozat egy öttagú család mindennapjairól szól,  a szerző saját illusztrációival.

BOGYÓ ÉS BABÓCA

-16 kötet, 2004-től, Pozsonyi Pagony kiadó

-A sorozat történetei Bogyó, a csigafiú, Babóca, a katica lány, és barátaik: a méhecske, a szarvasbogár, a lepkelány kalandjairól szólnak

3. Kritikák

Pozitívum:

 1. egyszerűség, könnyen érthetőség
 2. kisgyerekeknek való
 3. szöveg nélkül is könnyen rekonstruálható az egyszerű történet
 4. csak rövid időre zavarnak meg kisebb konfliktusok
 5. nincs benne gonosz, nem kell félni, hogy történik benne valami rossz
 6. ezek a történetek készitík elő az igazi, a fantázián alapuló mesehallgatást.

Negatívum:

 1. szöveg és képi tartalom igénytelen
 2. bemutatott családkép hamis
 3. sugalmazás: szülő szolga, gyermekéhez láncolt robot
 4. a gyakori "gügyögés"
 5. a szülők számára nyomasztó a Bartos Erika-könyvek idealizált világképe

 

 

 

 

 

 


 

 

 

A hideg háború kibontakozása

1. A nyílt szembenállás kialakulása

-A nácik elleni harc során elfoglalt csatlós  államok és Németország területeit megszállva tartják egészen a jövendő békekötésig.

-Az országok nem nyerték vissza a függetlenségüket.

-Németországban Szövetséges Ellenörző bizottságokat (SZEB) hoztak létre.

-A bizottságokban mindhárom győztes nagyhatalom részt vehetett.

-A SZEB elnöke széles jogkörrel rendelkezett.

-A britek és az amerikaiak a számukra fontos területeken (Olaszország,Görögország, Japán, Irán) igyekeztek a kommunistákat visszaszorítani.

-1941-ben az angolok és a szovjetek megszállták az országot.

-1943-ban Teheránban zajlott a "Nagyok" első csúcstalálkozója.

-1944 decemberében fegyverrel akadályozták meg a hatalom átvételt.

2. A feltartóztatási politika

-1946 végétől felgyorsultak az események.

-Nem tűrnek el újabb térnyerést.

3. A Marshall-terv

-Az Egyesült Államok müködőképessé kívánta tenni a térség gazdaságát.

-A segélyprogramot feltételekhez kötötték.

-Elvárták az európai felektől, hogy növeljék az együttmüködésüket.

-1947 és 1951 között az amerikaiak politikai és gazdasági céljai is teljesültek.

-1949 januárjában a nyugati segélyprogram helyett a Szovjetunió saját gazdasági szervezetet hoztak létre, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST)

 

 

 

 

 

 

 

 


Háborús együttműködésből békés szembenállás

A szövetségesek háborús együttmüködése

-A II. Világháború győztes Három Nagyhatalom az Egyesült Államok, Szovjet és Nagy-Britannia korántsem volt jó viszonyban.

-1941. június 22-ben Hitler megtámadta a Szovjetuniót.

-1944. augusztus-szeptember: Varsói felkelés.

-Sztálin már a háború utáni Szovjet térnyerést tervezte, Churchill pedig ennek lassításán dolgozott. Roosevelt a háború után is fenntartható együttmüködésben reménykedett.

-1945. július 17-augusztus 2: A Postdami értekezleten még meg maradt az együttmüködés látszata.

Hatalmi átrendeződés-A szuperhatalmak létrejötte

-A II. Világháború alapvetően átalakította a hatalmi viszonyokat.

-A vesztes Nagy Hatalmak (Németország, Japán, Olaszország) gazdasága romokban hevert és elvesztették a katonai erejüket is.

-A győztes Nagy-Britannia eddig is az amerikai segélyekből fedezte a fegyverkezését.

-Az Egyesült Államok fele eladosódott és az ipara pedig romokban hevert.

-A világháború stabilizálta a világgazdasági válság utáni fellendülést.

-A világ 2 pólusúvá vált.

-1944 nyara a jövendő győztesek (44 ország) képviselői az Egyesült Államokban gyűltek össze.

Az ENSZ megalakulása

-Nem kívánták újjáéleszteni a Népszövetséget, így egy új szervezetet hoztak létre ami az Egyesült Nemzetek szervezete, az ENSZ lett.

-Az ENSZ felépítése biztosította a győztes Nagy Hatalmak dominanciáját.

-A Biztonsági Tanácsnak kezdetben 11 tagja volt.

-Szovjetunió, Franciaország és Nagy-Britannia állandó tagsággal bírt és rendelkeztek vétójoggal is.

-1946 és 1964 között a Szovjetunió 103, Nagy-Britannia 4, Franciaország 3 és Kína 1 vétójoggalr rendelkezett

-Az ENSZ számos szakirányú szervezetet hozott létre (FAO=élelmezés és mezőgazdaság, WHO= egészségügy).

A háborús bűnösök felelősségre vonása-A Nünbergi per

-A győztes hatalmak már a háború során kinyílvánították, hogy a vesztesek által elkövetett háborús bűnökben vétkeseket felelősségre kívánják vonni.

-Nemzeti bíróságot állítottak fel

-1945-1946 : A per Nünbergben zajlott.

-1949-ig Németországban közel 200 jelentős náci vezető került bíróság elé.

 

 

 

 

 

 

 


Magyarország a második világháborúban!! (1941-1945. április)

Semlegesség elve

-Teleki Pál kijelentette , hogy Magyarországnak nem szabad belépni a háborúba: Ezért tett lépéseket:

1. Német kérés ellenére nem vett részt Lengyelország megtámadásában.

2. Elutasítja a Kassai vasutvonal német használatát.

3. Megnyitja a Lengyel menekültek előtt Magyarország  kapuit.

M.o és a háború első éve

-Negatívum nem érzékelhető

-Konjuktúra

-Munkanélküliség nincs

-Jövedelmek nőknek

-1940. aug. 30. Második bécsi döntés: Magyarország visszakapja Észak-Erdélyt és Székelyföldet.

A siker ára

-1940. nov: Magyarország csatlakozik a Háromhatalmi egyezményhez

-1940. dec: Örökbarátsági szerződés Jugoszláviával.

-1941. márc: Hitler felszólítása a háborúra

-1941. április 3: Teleki öngyilkossága, Bárdossy László M.o miniszterelnőke

-1941. április. 11:  a magyar haderő támadást indít

>>elfoglaltuk a Bácskát, Muraközt, hadviselő fél lettünk.

-Újvidéki vérengzés: 1942 magyar járőrök partizánokat keresve. Újvidéket eézárták és 3340 embert öltek meg.

Hadüzenet Szovjetúniónak

-Molotov tájékoztatása: Magyarországgal szemben nincs semmilyen támadó terve, sőt nem ellenzi Románia rovására történő  reveziónnat---- De ezt a magyar politikai vezetés előtt Bárdossy elhallgatta.

-Kassai bombázása: 1941.június. 26 ismeretlen felségjelzésű repülő bombázta a várost---- Szovjetuniót vádoltuk meg vele----június. 27. hadiállapot Szovjetunióval.

Hátország élete

-Harci cselekmény nem folyt

-Jegyrendszer fokozatos bevezetése

-Liszt kenyér szabad forgalmazásának tilalma

-2 magyar hadtest szervezése

-Munkaszolgálatosok behívása

Kállay kormány

-1942. feladat, hogy előkészítse és végrehajtsa Magyarország kiugrását a második világháborúból.

-Kezdetben ez nem érzékelhető, sőt kiszállítják a 2. magyar hadtestet a Don kanyar 200 km szakaszára----1943. január szovjet támadás----200e katona halála!

I. Kiugrási kísérlet

-1943 előzetes fegyverszüneti megállapodás Angliával, amely akkor lép életbe ha a szövetségesek elérik a Magyarország határát----ez a normandiai partraszállás miatt nem következik be.

Német megszállás

-1944. március 19.-én a németek megszállták Magyarországot. Elözőleg Németo-ba hívták Horthyt, úgy a hadsereg vezető nélkül maradt. Mindössze két helyen volt fegyveres ellenállás: az újvidéki Duna hidon és a körmendi bíróság épületénél.

....és következményei

-A gestapo kész listákkal érkezett. Letartóztatások kezdődtek.

-Elfogták Bajcsy-Zsilinszky Endrét

-Elkezdődött a vidéki zsidóság  deportálása

-Magyarország célponttá vált a szövetségesek légierő számára

-Ujabb magyar katonai egységeket vittek ki a frontra.

II. Kiugrási kísérlet

-1944 Faragho Gábor Moszkvában aláírja az előzetes fegyverszüneti megállapodást: melynek értelmében  Magyarországnak vissza kell húzódnia az 1937. december. 31 határok mögé.

-Horthy október 15.-én bejelenti a fegyverszünetet, de nem add konkrét katonai feladatokat.

-Horthy fiát elrabolták s rákényszerítik Szálasi Ferenc kinevezésére.

Nyilas rémuralom

-Totális háború Hitler oldalán

-Terror

-Deportálás

-Gettósítás

-Német elszerelésben indulnak a magyar katonák

Harci helyzet M.o-n

-Miközben Szálasi a végső győzelemről beszélt, a szovjet hadsereg már elfoglalta Szegedet és Debrecent